top of page

STAP-Budget

NRTO_keurmerk.png

Op 6 juli 2023 is het besluit bekend gemaakt door de Ministers van Sociale Zaken en de Minister van Onderwijs dat het Stapbudget voor de resterende aanvraagtijdvakken van 2023 alleen beschikbaar is voor OCW-erkende opleidingen. Helaas valt ons opleidingsinstitituut hier niet onder. Dit betekent dat per direct het NIET meer mogelijk is om Stapbudget aan te vragen voor onze opleidingen. 

Alternatieve (subsidie)mogelijkheden

De Startversneller - voor startende ondernemers

Een andere mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidie voor onze opleidingen is via De Startversneller.

Dit is een speciaal ingericht programma voor startende ondernemers met veel begeleiding.

Kijk op hun website voor meer informatie: destartversneller.nl

Studiekostenaftrek voor ondernemers

Ben je ondernemer dan mag je je studiekosten natuurlijk nog steeds opgeven als bedrijfskosten in je boekhouding.

keep learning .jpg
het-nrto-keurmerk.png

NRTO-Keurmerk

NRTO

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit.

Het Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat het Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

 

Zie voor meer informatie: 

www.nrto.nl/keurmerk

of bekijk de animatie:

bottom of page