top of page

STAP-Budget

NRTO_keurmerk.png

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- die je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling. Het is een initiatief van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Voor wie is het STAP-budget?

De STAP-subsidie is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan ook worden ingezet voor bijscholing of omscholing.

 

Wat zijn de STAP-voorwaarden?

 • Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen.

 • Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk.

 • Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen.

 • Je staat officieel ingeschreven voor de betreffende opleiding

 • Je opleiding start na 4 weken maar binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd. (zie 1)

 • Je sluit de opleiding af met een diploma (een certificaat van deelname is niet voldoende). (zie 2 / zie 3)

 • Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen.

 • Er kan per opleiding slechts één keer STAP-subsidie aangevraagd worden, ook als de opleiding over twee kalenderjaren loopt.

1) Hier vind je een link naar alle aanvraagperiodes voor het Stapbudget:

https://www.stap-budget.nl/overzicht-aanvraagtijdvakken-stapbudget

Praktisch gezien betekent dit voor onze opleidingen in 2023/2024 het volgende qua aanvragen:

Opleidingen                                                                                

NEI Coach opleiding 2.0 - start september 2023 / aanvraagronde mei-23 EN/OF juli-23

Opleiding Systemisch Werken - start september 2023 / aanvraagronde mei-23 EN/OF juli-23

NEI Coach opleiding 2.0 - start januari 2024 / aanvraagronde sept-23 EN/OF nov-23  

NLP Practitioner Coach Opleiding - start januari 2024 / aanvraagronde sept-23 EN/OF nov-23

Opleiding Systemisch Werken - start januari 2024 / aanvraagronde sept-23 EN/OF nov-23

NEI Master Opleiding  - start februari 2024 / aanvraagronde  nov-23

2) Het opleidingsinstituut biedt alleen de mogelijkheid voor het aanvragen van het Stapbudget voor de hele jaaropleidingen.

Aanvragen is dus mogelijk voor:

 • NEI Coach Opleiding 2.0

 • NEI Master Coach Opleiding

 • NLP Practitioner Coach Opleiding

 • NLP Master Coach Opleiding

 • Opleiding Systemisch Werken 

Alle bijscholingen en verdiepingsthema’s Systemisch Werken komen niet in aanmerking voor het Stapbudget.

 

3) Als je ervoor kiest om geen examen te doen of om andere redenen onverhoopt geen diploma hebt kunnen behalen (waarbij wij natuurlijk altijd ons uiterste best doen als opleidingsinstituut om het behalen van een diploma te faciliteren) dan kom je niet in aanmerking voor het Stapbudget. Ingeval van een reeds toegewezen Stapbudget zal dit budget teruggevorderd worden door de Rijksoverheid.

STAP-budget voor therapeuten & coaches

Therapeuten & coaches kunnen deze STAP subsidie van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed mogelijk inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Hoe vraag je het aan?

Vanaf 1 november 2022 kun je voor onze opleidingen het Stapbudget aanvragen, als de opleiding dus binnen de vereiste startperiode begint (zie 1). Stuur ons een mail als je van deze regeling gebruik wil maken. Vermeld in de mail je naam, je volledige adresgegevens, je geboortedatum en om welke opleiding het gaat.

Wij mailen je vervolgens circa 1-2 weken voor de betreffende aanvraagronde het aanmeldingsformulier. Met dit formulier kun je, via de site van het UWV, je aanvraag indienen: https://www.uwv.nl/particulieren/stap-budget

 

Let op: er zijn door de Rijksoverheid slechts een beperkt aantal subsidies per ronde uit te geven. Hiervoor geldt: op = op! Het is daardoor niet vanzelfsprekend dat je het Stapbudget toegewezen krijgt. Als opleidingsinstituut hebben wij geen invloed op het wel of niet toekennen van het STAP-budget. 

 

Mocht je onverhoopt géén Stapbudget toegewezen krijgen, en daardoor je opleiding willen annuleren, let dan goed op onze algemene voorwaarden, inclusief de annuleringstermijnen (artikel 5).

https://www.nrto.nl/wp-content/uploads/Algemene-Voorwaarden-NRTO.pdf

 

Houd er verder rekening mee dat het Stapbudget aan het opleidingsinstituut wordt uitgekeerd, niet aan jou persoonlijk. Het opleidingsinstituut verrekent dit met de factuur.

 

Bij vragen: neem vooral contact op. Dat kan per mail, maar dit mag zeker ook telefonisch op 06 – 4292 2779

(bereikbaar op ma t/m do tussen 08.00-14.30). 

Download deze informatie als PDF hier.

De Startversneller - voor startende ondernemers

Een andere mogelijkheid tot het verkrijgen van subsidie voor onze opleidingen is via De Startversneller.

Dit is een speciaal ingericht programma voor startende ondernemers met veel begeleiding.

Kijk op hun website voor meer informatie: destartversneller.nl

Studiekostenaftrek voor ondernemers

Ben je ondernemer dan mag je je studiekosten natuurlijk nog steeds opgeven als bedrijfskosten in je boekhouding.

Scherm­afbeelding 2023-04-17 om 10.06.29.png
keep learning .jpg
het-nrto-keurmerk.png
NRTO

NRTO-Keurmerk

Het NRTO-keurmerk: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit.

Het Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Door het NRTO-keurmerk kunnen klanten ervan uitgaan dat het Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching voldoet aan hoge kwaliteitseisen op het gebied van transparantie over producten en diensten, adequate dienstverlening, professionele omgang met klanten en deskundigheid van het personeel. Een onafhankelijke, externe certificerende instelling toetst of een aanbieder aan de kwaliteitseisen voldoet. Het NRTO-keurmerk wordt afgegeven door de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO), de branchevereniging voor private opleiders.

 

Zie voor meer informatie: 

www.nrto.nl/keurmerk

of bekijk de animatie:

bottom of page