top of page

Een NEI Sterk Pestprotocol

Een NEI sterk pestprotocol, een KEI sterk pestprotocol

Toen ik afstudeerde aan de Pabo combineerde ik drama en psychologie en schreef ik een methode voor leerkrachten. Met ‘de zondebok in de klas’ werkte ik in een groep 6 met allerlei dramawerkvormen. Ik werd beloond met een positief resultaat doorda

t het gepeste kind niet meer gepest werd en ik een tien kreeg voor mijn scriptie. Deze scriptie is gebaseerd op mijn praktijkervaringen in combinatie met een literatuurstudie.


Voor die literatuurstudie heb ik veel boeken over pesten en gepest worden gelezen. Daarin las ik ook dat het gepeste kind ook altijd een aandeel heeft in het verhaal. Dat de houding, het gevoel en gedrag van het kind pestgedrag in de hand werkt. Dat kon ik destijds niet geloven. Ik ben zelf jarenlang gepest en dit gegeven kon ik en wilde ik niet begrijpen.


Nu….bijna 25 jaar later…. kan ik het plaatsen en begrijp ik het. Ik kan het je mooi uitleggen aan de hand van een gepest kind dat bij me in de praktijk kwam.


Sebastiaan, een jongen van 12 jaar, zit in de brugklas. Halverwege het jaar kwam zijn moeder er toevallig achter dat Sebastiaan gepest werd in zijn klas. Ze nam contact op met school. Hier werd het besproken met desbetreffende kinderen en de klas. Maar helaas hielden de pesterijen niet op en moeder schakelde mij in. Ze gaf aan dat ze sowieso verbaasd was, omdat Sebastiaan nooit eerder gepest is en de hele basisschool lang altijd erg goed in de groep lag.


Sebastiaan kwam bij me in de praktijk. Al snel werd duidelijk dat hij er erg veel last van had en er zeer emotioneel onder was. Hij zou zich graag weer sterk en krachtig willen voelen. Met dit gegeven ging ik met NEI, Neuro Emotionele Integratie, aan de slag. NEI spoort, door middel van kinesiologische testmethoden en de biotensor, incongruenties (wrijving) tussen het bewustzijn en onderbewustzijn op. Emotionele of fysieke trauma’s en ervaringen kunnen een psycho energetisch geheugen creëren dat ons lichaam en denken beïnvloedt.


We kwamen op een onzeker gevoel dat Sebastiaan in groep 8 had opgelopen. De leerkracht van groep 8, uiteraard goed bedoeld, had Sebastiaan erop attent gemaakt dat zijn schoolkeuze voor de middelbare school er wel een was waar hij heel hard voor moest gaan werken. Dat vond Sebastiaan spannend. De opmerking gaf hem ook een onzeker gevoel en spookte voor de grote vakantie regelmatig door zijn hoofd. Maar hij had zich gewoon voorgenomen hard te gaan werken. Met als gevolg dat Sebastiaan in de brugklas te hard werkte, zichzelf geen rust gunde en zich toch nog onzeker voelde.


Toen ik verder testte, ontdekte ik ook een situatie waar Sebastiaan als 8 jarige jongen enorm met zijn moeder had meegeleefd. Toen Sebastiaan 8 jaar was, verkeerde zijn moeder in een moeilijke situatie. Moeder was zich niet bewust van het feit dat Sebastiaan hier iets van meegekregen had. Ze dacht dat dit allemaal langs hem heen gegaan was. We hebben dit alles geïntegreerd (geheeld) zoals we dat altijd doen met NEI. Sebastiaan ging opgelucht en met een sterk, krachtig gevoel de deur uit.


Onze emoties en overtuigingen worden bepaald door ervaringen uit ons verleden. Al deze ervaringen, zowel positief als negatief, worden opgeslagen in ons psycho energetisch geheugen, dat wil zeggen in iedere cel van je lichaam. Emoties hebben daarom een geestelijk en lichamelijk effect op ons. We hebben het psycho energetisch geheugen uit Sebastiaan gehaald. Hierdoor werken de ervaringen niet meer belemmerend en zit Sebastiaan weer lekker in zijn vel. Zo is er voor een pester geen reden meer om te pesten en stopt het pesten vanzelf.

Vaak kom je via NEI in een keer tot de kern. Soms is er net wat meer nodig. Na een week belde moeder me enthousiast op. Sebastiaan werd niet meer gepest. We hebben dus de kern te pakken gehad. Heerlijk voor Sebastiaan; dan word ik weer zo blij van mijn werk als NEI therapeut.


Door Désirée Farro

Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page