top of page

Volledig Programma NLP Practitioner Coach Opleiding

Onderstaande NLP onderwerpen en thema's worden tijdens de NLP Practitioner Coach training behandeld.

 

Basis van NLP

 • De grondleggers van NLP  

 • Wat is NLP?  

 • Leren als onbewust proces

 • NLP Vooronderstellingen

 • NLP Communicatiemodel

 

NLP Werkmodel     

Huidige versus gewenste situatie. Hindernissen versus hulpbronnen

 • Ecologie

 • Succes proces van verandering

 • De vicieuze cirkel van het beeld

 

Zintuigelijke waarneming

 • Representatiesystemen

 • Predicaten

 • Oogpatronen

 • Kalibreren

 • Rapport

 • Stemgebruik 

 • Sub modaliteiten

 • Swish-patroon

 

Doelen en Hulpbronnen

 • Functies & Sturing van het onbewuste

 • Doelen

 • Bereiken of Vermijden

 • Vragen stellen

 • Smart Goals

 • Basis van Succes

 • I wonder

 • As if frame

 • Structuur van de subjectieve ervaring

 • Het verzamelen van informatie

 

Ankeren

(positieve stemmingen creëren en patronen doorbreken)

Vier sleutels voor succesvol ankeren

 • Resourse anker

 • Stapelanker

 • Collapse anker

 • Chaining anker

 • Cirkel van Succes

 

Her-kaderen

 • Inhoud her-kaderen

 • Context her-kaderen

 • Betekenis her-kaderen

 

Delen

 • Zesstaps her-kaderen

 

NLP & Kinderen

 • Het representatiesysteem

 • Representatiesysteem test-kids

 • Oogpatronen

 • Predicaten

 • Idool

 • Doelen stellen met kinderen

 • NLP techniek bij ondersteuning spelling en rekenen

 • NLP techniek voor het loslaten van emoties

 

Het ontdekken van je onbewuste strategieën en patronen

 • Beslissingsstrategie

 • Motivatiestrategie

 • T.O.T.E.  model

 • Coaching

 • Coachbewustijn

 • Virgina Satir theorie

 • NLP Coach model

 • Intakegesprek

 • Coachposities

 • Perifere visie

 • Fair witness

 • Grenzen

 • Virgina Satir theorie

 • Coach feedback

 • Sabotage en camouflage

 

Werken met de tijdlijn en Time Line Therapy

 • Het opvragen van de tijdlijn

 • Loslaten van negatieve emoties

 • Loslaten van beperkende beslissingen

 • Doelen op je tijdlijn plaatsen

 • Oorsprong van ziekte

 • Taalpatronen

 • Metamodel

 • Miltonmode

 • GIP: Geleid Intern Proces

 • Metaforen

 • Chunking & Neurologische Niveau's van Robert Dilts

 

Therapeutische Vorming

Het uitoefenen van het beroep therapeut/coach eist een combinatie van kennis en therapeutische vaardigheden. Beide zijn nodig om processen van onze patiënten goed te kunnen begrijpen en begeleiden. Naast het leren van theorie en technische aspecten van het holistisch werken geven we ook aandacht aan de therapeutische vorming. Door middel van praktijkgerichte oefeningen bekijken we de aspecten van de relatie therapeut-cliënt. Zo kan de cursist zijn of haar vakkundigheid en bewustzijn uitbreiden en verdiepen.

 

 

Optioneel Familieopstellingen - Basisdag

 • Inleiding in de Familieopstellingen van Bert Hellinger.

 • Kennis en achtergronden van miasma’s en overerfelijke belastingen vanuit vorige generaties.

 • Integratie familieopstellingen techniek in het NLP coachsessie.

 • Werken in één-op-één situaties.

 • Herkennen van problemen in ouder-kind relaties.

 • Ervaren van de dynamiek van het energetische veld.

 • Plaats in het gezin, nemen en ontvangen.

 • Helen van familiekarma en familiepatronen.

 • Opstellen van diverse thema’s zoals doelen, ziekten etc.

 • Zelf leren opstellen in een therapeutische setting.

 • Herkennen van miasma’s en verstrikkingen.

 • Begeleiden van een opstelling en op de plaats van de ander kunnen staan.

 • Wat is de beste plek voor jouw als therapeut.

bottom of page