top of page
Image by Steve Harvey

Creatief Opstellen 

Familieopstellingen
 

Het werk van Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, kan als volgt omschreven worden: in een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt, zoals familie, relatie, groep of ziekte. Hij kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Dan plaatst hij de reprensentanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte, in relatie tot elkaar. Het magische is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de personen die zij representeren.

De begeleider/therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om dat op hem te laten inwerken, om zich van alle emotionele verstrikking bewust te maken en los te laten.

 

De werking van familieopstellingen voltrekt zich op zielsniveau. Wij worden in een familie geboren en nemen het hele familiesysteem als een innerlijk beeld in ons op, ook wel het familiegeweten genoemd. Door de familieopstellingen is het mogelijk dat familiegeweten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Dat gaat veel dieper dan onze verstandelijke ideeën over de familie. Alles wat onbewust verdrongen of onderdrukt is, wordt in het beeld van de opstelling zichtbaar.

Met deze informatie worden oplossingen gezocht, zodat er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit nieuwe beeld vervangt het oude beeld en bepaalt dan ons leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte komen de daaruit voorvloeiende verankeringen voort. Kortom een boeiende workshop voor ieder die zijn kennis en ontwikkelingen wil verbreden op het gebied van systemisch werk.

Een vraag voor een opstelling inbrengen of aan een opstelling als representant deelnemen?

 

We organiseren regelmatig opstellingenavonden of -ochtenden. Deze dagdelen zijn bedoeld om vragen op te stellen met representanten. In aanwezigheid van deskundige opstellers, kunnen familie-,organisatie- of structuuropstellingen, uitgevoerd worden. De kosten voor de vraaginbrenger bedraagt € 125,-. Deelname als representant is gratis. Aanmelden verplicht. 

  • 13 juni 2023                     9.30 uur - 12.30 uur

  • 12 september 2023        9.30 uur - 12.30 uur 

  • 19 oktober 2023             19.30 uur - 22.00 uur

  • 20 november  2023       19.30 uur - 22.00 uur

  • 8 februari 2024               9.30 uur - 12.30 uur 

bottom of page