A paars

Volledig Programma NLP Master Coach Opleiding

Onderstaande NLP onderwerpen en thema's worden tijdens de NLP Master Coach training behandeld.

 

NLP Basis

 • NLP communicatiemodel

 • Doelen

 • NLP Werkmodel

 • Submodaliteiten

 • Veranderen van overtuigingen

 

Waarden

Opvragen van waarden

 • De ordening

 • Structuur van de subjectieve ervaring

 • Motivatie-waarden / Go-Stay loop

 • Waarden invulformulier

 • Criteria Spin

 • Schema waarden vermijden (Away) en benaderen (Towards)

 • Visual Squash

 • Hiërarchie veranderen van waarden met sub-modaliteiten

 • Effectieve ordening van de waarden        

 

Metaprogramma's

 • Basis metaprogramma's

 • Overige Metaprogramma's

 • Overige metaprogramma's invullijst

 

Kinderen en NLP

Het representatiesysteem

 • Communicatie in de hersenen

 • Communicatieproblemen herkennen

 • De invloed van stress op het leervermogen en het leven

 • NLP technieken, Spelling en Rekenen

 • Mapping Across

 • Het Sociaal Panorama

 

NLP Ziekte & gezondheid

 • Rouwverwerking

 • Overtuigingen van ziekzijn en gezondheid

 • Polariteit van delen

 • Allergie protocol

 • Psychosomatische betekenis van ziekzijn

 • Veranderen van overtuigingen op identiteitsniveau

 • Werken met verslavingen

 • Egoposities

 

Hypnose

 • Bewuste en onbewuste

 • Werkingsgebieden van het brein

 • Ericksoniaanse hypnose

 • Ericksoniaanse hypnotherapie

 • Trance protocol Milton Erickson

 • Miltonmodel

 • Vooronderstellingen van taal

 • Meta model

 • Milton model

 • Meta model III

 • Sleight of mouth patronen

 • Directe en indirecte inducties

 • Posthypnotische suggesties

 • Zintuigelijk taalgebruik

 • Trance inductie

 • Verdiepen van trance        

 • Zelfhypnose

 • Six step reframing

 

Strategieën

 • Strategieën ontdekken

 • Strategieën veranderen en installeren

 

Modelleren

Modelleren is het in kaart brengen (ontdekken), coderen, installeren en overdraagbaar maken van excellentie. Modelleren is het ontdekken van het ‘hoe’ en ‘wat’ van de excellentie. Via het proces van modelleren worden persoonlijke vermogens gemodelleerd, waardoor ze bruikbaar worden voor anderen en in het bijzonder voor jezelf.

 • Het modelleerproces

 • Modelleermethode

 • Modelleeropdracht. Tijdens de training word je geacht te werken aan een modelleeropdracht. Je zoekt een expert van wie je specifiek (succesvol) gedrag wilt modelleren.

 

Coaching

 • Coachbewustzijn

 • NLP Begeleidingsmodel

 • NLP Interventies

 

Systemisch waarnemen / werken

 • Familieopstellingen

 • Ervaringsdag Communicatie systemisch werk