top of page
kanker anders bekeken.jpg

NEI Master Coach opleiding

Een uitdaging in je meesterschap als mens en coach!

Deze inspirerende Master Coach Opleiding is uniek in Nederland en biedt veel verdieping en concrete toepassingstechnieken vanuit het holistisch natuurgeneeskundige vijf elementen principe.

Je hebt als NEI Coach/Therapeut al veel kennis van de natuurgeneeskundige principes, het werken met diverse protocollen en deze ook al in de praktijk toegepast, maar je wilt meer. Deze opleiding integreert het holistisch werken tot een geheel, waarbij allerlei actuele thema's zoals kanker, ziekte van Lyme en HSP aan bod komen. Tevens besteden we aandacht aan: voeding, metabolisme, voortplanting en zwangerschap, fysiologische stress, oudersdomsproblematiek, het bewegingsapparaat, het zenuwstelsel, hormonen en de werking van het brein. Ook krijg je inzicht in de ontgifting- en drainagemethodieken, EMDR therapie,  Mudra's en nog veel meer ...

Algemene informatie NEI Master Coach opleiding

De NEI Master Coach opleiding leidt NEI-coachen/therapeuten op om excellente coaches en therapeuten te zijn die hun kennis en vakmanschap inspirerend in de praktijk kunnen brengen. De cursist is in staat dat:

 • Hij/zij aantoonbaar de verschillende protocollen kan toe passen en indien nodig aan te passen aan eigen werksituaties;

 • Heeft laten zien dat hij/zij diverse procedures juist kan interpreteren en de verschillende principes te integreren op eigen achtergronden en werkveld.

 

Tevens wordt de cursist aangemoedigd om zelf te ervaren wat ‘werkt’. Energie is een beweging en geen mens is hetzelfde. Vandaar dat de cursist wordt uitgedaagd flexibel te zijn en met creatieve oplossingen te kunnen komen. Dit alles ter bevordering van het heelwordingsproces van de cursist, de cliënt en het grotere geheel.

 

Voor wie

Je bent actief werkzaam als NEI Coach / Therapeut en wilt je nog meer verdiepen en ontwikkelen in holistische gezondheid.

 

Een NEI Coach/Therapeut ondersteunt zijn cliënten op een liefdevolle en vakkundige manier. Daarvoor heeft hij de (vak)kennis, inzicht en overzicht in huis. Centrale vragen hierin zijn: Hoe breng ik een cliënt weer volledig in zijn kracht? Hoe kan ik de cliënt weer in contact brengen met wie hij in werkelijkheid is? Hoe ondersteun ik de cliënt om volledig in zijn kracht te komen en op alle niveaus (fysiek, mentaal, emotioneel, energetisch en spiritueel) gezond te zijn?

 

Een NEI Master Coach heeft intensief aan zichzelf gewerkt, blijft dat doen, en weet daardoor uit de eerste hand hoe groeiprocessen verlopen. Doordat er in groepsverband samen wordt geoefend en les wordt gegeven zie je ook hoe anderen hun groeiprocessen doorlopen. Dat geeft een alomvattend / holistisch beeld van groeiprocessen.

 

Doelstelling

In de NEI Master Coach Opleiding leer je een coach/therapeut te zijn voor jezelf en anderen. Je brengt jezelf naar een hoger niveau als NEI Coach. Ontwikkel je dié eigenschappen en kwaliteiten in jezelf die je helpen jezelf en anderen nog beter te ondersteunen. Word je bewust van jouw rol als coach en help je jezelf en anderen om hierin te groeien. Verdiep jezelf nog meer in de materie rondom NEI en leer je eigen methoden te ontwikkelen en toe te passen. Kortom, deze opleiding staat in het teken van excelleren!  

 

Alles bestaat uit energie: emoties, moleculen, pathogenen, gedachten. Het menselijk lichaam is een complex energetisch systeem, samengesteld uit honderden energetische subsystemen. Ziekte is een teken van onevenwichtigheid. Wat is er uit balans? Gezondheid kan worden hersteld of behouden door het in evenwicht brengen van de persoon. Ieder mens heeft een zelfhelend vermogen en het is aan de NEI Master Coach om deze weer vrij te laten stromen door de blokkades effectief op te lossen.

 

Programma in het kort

Voor het volledige programma klik op deze link

In het kort komt het er op neer dat je in de NEI Master opleiding wordt uitgedaagd deze principes eigen te maken en toe te passen. Vanuit vakinhoudelijke kennis als ook het werken aan jezelf als coach/therapeut, werken met de cliënten (groeiprocessen). Dat houdt in:

 

Verder ontwikkelen als mens;

 • Verder ontwikkelen als therapeut/coach

 • Verdieping en verrijking van de vakinhoudelijke kennis vanuit het holistisch denken en handelen, door het werken met verdiepende protocollen, verkrijgen van verdiepende inzichten en theorieën;

 • Ervaring opdoen als therapeut door direct te werken met cliënten maar vooral het nog beter leren begeleiden van de cliënt. Nog bewuster, objectiever gaan werken met cliënten;

 • Werken met diverse methodieken: werken met protocollen, remedies, versterkende energiemethodieken, diverse behandeltechnieken. 

 

Niveau

De NEI Master Coach opleiding heeft een HBO opleidingsniveau. 

  

Opleidingsduur en studiebelasting

Deze opleiding heeft een looptijd van een half  jaar en bestaat uit 15 lesdagen bestaande uit 30 dagdelen van 4 uur. Voor intervisie mag je rekenen op ongeveer 60 uur (inclusief voorbereidingstijd) daarnaast vergt de literatuur en manualstudie 150-200 uur. Het schrijven van een reflectieverslag 30 – 40 uur. De meesterschapsopdracht neemt ca. 150 uur in beslag.

 

Lesindeling

De lessen worden per dagdeel van 4 uur gegeven. Per dag worden twee lessen gegeven.

 

Docentcontact uren: Totaal 120 uur

 

Duur: 30 dagdelen

Studiebelasting: 160 uur

Lesmateriaal: inbegrepen

  

Tijden en locatie

De opleidingsdagen starten om 9.30 uur en eindigen rond 17.00 uur.

De opleidingslocatie is gelegen aan de Kerkstraat 7, 6561 CC te Groesbeek.

 

Aanwezigheidscriteria

Toelating tot het examen vereist dat de cursist álle cursusdagen succesvol heeft doorlopen.

  

Investering

Deelname aan de deze NEI Master Opleiding vraag een investering van € 2.450,-

Inbegrepen zijn:

 • volledige manual

 • nieuwe protocollen en NEI Master protocollen 

 • uitgebreide biologische vegetarische lunch,

 • onbeperkt koffie/thee, lekkere versnaperingen

 

Examen

De kennis en mogelijkheden worden getoetst middels een gepaste master opdracht. Hierbij staat het proces van de vijf elementen voorop. Je zet je nieuwe kennis en ervaring in om dieper op de materie in te gaan. Dit werk je uit in een procesverslag en handleiding en dit deel je  middels een eindpresentatie. 

  

Intervisie

Vier keer per jaar wordt een intervisiebijeenkomst georganiseerd. De inhoud krijgt vorm in samenspraak met de groep aanwezigen. Daarbij wordt actieve inbreng zeer op prijs gesteld. Tijdens de bijeenkomst bespreken we casussen en delen we persoonlijke ervaringen. Een docent is aanwezig voor praktische en theoretisch ondersteuning.

  

Therapeutische Vorming

Het uitoefenen van het beroep therapeut/coach reist een combinatie van gedegen, uitgebreide kennis en therapeutische vaardigheden. Beide zijn nodig om processen van onze cliënten goed te kunnen begrijpen en begeleiden. Naast het leren van theorie en technische aspecten van het holistisch werken geven we ook aandacht aan de therapeutische vorming. Door middel van praktijkgerichte oefeningen bekijken we de aspecten van de relatie therapeut-cliënt. Wat je in staat stelt jouw vakkundigheid en bewustzijn uit te breiden en te verdiepen.

 

Supervisie

Na het beëindigen van de opleiding  bestaat de mogelijkheid je te laten coachen en bijstaan bij het effectief uitvoeren van je praktijk.

 

Certificering

Deze HBO opleiding tot NEI Master Coach is erkend door het KTNO 11328.

 

Accreditatie

Opleidingsinstituut voor Integrale Coaching & Therapie is aangesloten bij de Society of NLP. Uiteraard staan wij geregistreerd bij het CRKBO (Centraal Register Kort Beroepsonderwijs). Onze opleidingen en workshops zijn geaccrediteerd door het KTNO en erkend bij verschillende beroepsverenigingen waaronder:

 • BATC (Stichting Belangen Associatie Therapeut en Consument)

 • VBAG (Vereniging ter Bevordering van Alternatieve Geneeswijze)

 • LVNG (Landelijke Vereniging Natuurlijke Geneeswijzen)

 • CAT Collectief Alternatief Therapeuten 

 

Docenten/trainers

Hoofdtrainer: Jolanda Vleugel

Assistent-trainer: Lenneke van de Meulengraaf  

  

Aanmelden

De NEI Master Coach opleiding is toegankelijk voor NEI Coaches die een NEI Coach Diploma hebben. Interesse? Meld je aan door ons een e-mail te sturen met je motivatie om aan de NEI Master deel te nemen. 

​​

Data: voorjaar 2023

 • 18 & 19 mei 2023

 • 15 & 16 juni 2023

 • 30 en 31 augustus & 1 september 2023

 • 28 & 29 september 2023

 • 26 & 27 oktober 2023

 • 23 &24 november 2023

 • 14 & 15 december 2023

Lopende Opleidingen

NEI Master gestart najaar 2022/2023

 • 17 & 18 oktober 2022 

 • 21 & 22 november 2022

 • 6 december 2022

 • 9 & 10 januari 2023 

 • 20 & 21 februari 2023 

 • 20 & 21 maart 2023

 • 17 & 18 april 2023  

 • 15 & 16 mei 2023

Algemen informatie
Voor wie?
Doelstelling
Programma in het kort
Opleidingsduur
Locatie
Investering
Examen
Data
bottom of page