top of page

Programma Innerlijk-kind

We hebben allemaal verschillende delen in onszelf en meestal zijn we daar niet altijd bewust van. Een belangrijk deel in ons is het kindsdeel. We gaan tijdens deze verdiepinsgmodule contact maken met het kindsdeel door er systemisch naar te kijken.

Het kind in ons heeft een eigen belevingswereld en vanuit dit veelal vervormde wereldbeeld en bijbehorende emoties beïnvloedt dit je  volwassen leven. Door er systemisch naar te kijken wordt het mogelijk de delen te integreren.

 

Velen van ons zijn opgegroeid in niet optimaal of zelfs gebrekkig functionerende gezinnen. De spanningsboog tussen wat jij jezelf wenst als kind en wat je ouders je kunnen of hebben willen geven maakt dat het gekwetste of gewonde kind in jou geraakt wordt. Er zijn mogelijk overlevingsstrategieën ontstaan met bepaalde beperkende gedachten en overtuigingen als gevolg. Om volledig in je eigenheid en volwassen kracht te staan is het zinvol je 'gewonde' gekwetste' innerlijk kind te helen. Zodat je als volwassenen de juiste plek in kunt nemen.

 

Doelstelling:

  • Herkennen van de dynamiek van het innerlijk kind

  • Dynamiek van het gewonde/ gekwetste innerlijk kind

  • Spiegelgedrag herkennen en zichtbaar maken

  • De plek van volwassenheid ervaren

bottom of page