top of page

Programma Ziekte en Gezondheid

Ziekte vanuit systemisch perspectief

 

Vanuit het systemisch perspectief bekeken is ziekte een onderdeel van het familiesysteem, een uiting van het lichaam om iets dat in het familiesysteem gezien wil worden zichtbaar te maken. Ziekte als boodschapper dus, met informatie om je dichter bij jouw kern te brengen en in verbinding met jouw levensstroom. Het is een van de systemische wetten dat alles gezien wil worden.

Bert Hellinger spreekt over het gezond zijn en blijven als we leven in overeenstemming met de liefde. Ziektes zijn volgens hem afwijkingen van de liefde die alles lief heeft en wil zoals het is.

Wanneer iets of iemand wordt buitengesloten in het familiesysteem, zoekt het een andere manier om zichtbaar te worden. Het gaat als het ware ondergronds en komt via deze onderstroom bij een individu uit het systeem tot uitdrukking. Dit kan in de vorm van belemmerende gedragspatronen zijn, maar ook in de vorm van een ziekte.

 

Tijdens een familie- of ziekteopstelling maken we contact met systemische informatieveld van onze familieziel. Wat er tijdens zo’n opstelling gebeurt is dat informatie uit dat veld aan ons zichtbaar gemaakt wordt. Eén van de dingen die we tijdens een opstelling kunnen waarnemen is wat er met de individuen uit het familiesysteem gebeurt wanneer iets of iemand is buitengesloten.

Of het nu een geheim is, een (oorlogs)trauma, een plotselinge dood, een miskraam, of iets anders. De reactie in het systeem is eigenlijk altijd hetzelfde.

 

Vanuit dit perspectief zijn gezondheidsklachten en ziekte, zoals gezegd, ook een uitweg van iets dat is buitengesloten gezondheidsklachten.

De levensstroom blokkeert. Dit wordt zichtbaar in de fysieke, emotionele en geestelijke gesteldheid van de representanten in de opstelling. Ze voelen zich op zo´n moment zowel fysiek als emotioneel onaangenaam. Dikwijls voelen de representanten zich ook verkrampt. Zodra dat wat buitengesloten was werkelijk gezien en geacht wordt in de opstelling, begint de levensstroom weer vrij te stromen en verdwijnen dit soort stressreacties bij de representanten.

Vanuit dit perspectief zijn gezondheidsklachten en ziekte, zoals gezegd, ook een uitweg van iets dat is buitengesloten.

 

Stephan Hausner schreef een boek over ziekteopstellingen, getiteld ‘Zelfs als het mij mijn leven kost’.

Hierin beschrijft hij aan de hand van vele casussen zijn jarenlange ervaring met patiënten en ziekteopstellingen. Hij schrijft onder andere: ‘Representanten van abstracte elementen zoals ziekten en symptomen laten in een opstelling vaak gevoelens en reacties zien met die van buitengesloten familieleden. Als dan in een volgende stap representanten van deze familieleden worden opgesteld en de patiënt ze hun plaats in het familiesysteem geeft, alsmede de erkenning en achting die daarbij hoort, dan voelen de representanten van de ziekte of het symptoom zich in de regel overbodig en niet meer nodig in de opstelling. Ze willen zich dan meestal uit de opstelling terug trekken. Vanuit het gezichtspunt van het (familie-)systeem lijkt er dan weer een evenwicht en ordening te zijn hersteld. Daarmee zouden de voorwaarden voor genezing van de patiënt vanuit dít perspectief geschapen kunnen zijn.’

Ook ontdekte hij gaandeweg de jaren dat verschillende familiedynamieken in de onderstroom regelmatig een samenhang laten zien met specifieke gezondheidsklachten en ziekten. Je zou kunnen zeggen dat specifieke informatie uit de onderstroom van de familiedynamiek dikwijls eenzelfde ziekte reactie laten zien.

Wat biedt een ziekteopstelling?

De informatie uit een ziekteopstelling biedt de persoon die de ziekte heeft doorgaans veel inzichten in de generatie-overschrijdende achtergronden van zijn of haar ziekte. Deze inzichten worden door de betreffende persoon vaak als ingrijpend en verlossend ervaren. Met als resultaat dat zij door deze inzichten vaak anders met hun ziekte kunnen omgaan en er beter mee kunnen leven. De rust die ontstaat, door het zichtbaar maken van de onderstroom, kan op deze manier een helende werking hebben. Het is zelfs mogelijk dat de symptomen of ziekte zich blijvend terugtrekken en dat er genezing optreedt. Opmerkelijk is dat het niet nodig is om deze informatie expliciet met onze ‘mind’ te begrijpen. Belangrijker is het dat deze informatie diep in ons systeem, op zielsniveau, gehoord wordt.

dreamstime_xxl_22335563.jpg
bottom of page