top of page

Programma Liefde

We zijn allen één! Het ego ervaart gescheidenheid. De ziel zoekt verbinding. In al het systemisch werk is de alomvattende liefde van verbinding van het één-zijn voelbaar. We gaan werken met de kracht van liefde in de opstelling. Tevens gaan we aan de slag met de verschillende zielslagen.

 

Wat is liefde?

Wat is de beweging van de ziel?

Is er sprake van verschillende zielsdelen?  

Werken met universele liefde in het systemisch werk

Werken met zielsdelen

 

Hologram van de zielslagen

Iedere laag heeft zijn eigen normen en waarden en van daaruit ook zijn eigen geweten. Daarin zijn vele tegenstrijdigheden te onderscheiden. Datgene wat je waarneemt in het dagelijks leven en waarmee je je identificeert gebeurt meestal vanuit de egolaag. De andere lagen reageren ook, maar vaak onzichtbaar en onbewust. Maar hebben net zo goed een werking op het gedrag en gevoel van de persoon. De persoonlijke, de familie en de collectieve ziel worden bepaald door drie facetten: binding, balans en orde.

 

Persoonlijke Ziel

Op dit niveau ervaren we liefde en verbondenheid met de familie. De Persoonlijke ziel ontwikkelt zich tijdens de zwangerschap en wordt onder andere beinvloedt door overgenomen emoties van de ouders en wat het (ongeboren) kind meekrijgt van de ouders. Veel primaire emoties en basisbehoeften bepalen de persoonlijke zielsontwikkeling. In alle opstellingen waarin opvoedingsproblemen voorkomen, wordt duidelijk hoe sterk de Familie Ziel inwerkt op de Persoonlijke Ziel van het kind. Het kind heeft alleen een goed geweten als het de normen en waarden van de Familie Ziel volgt.

 

Familie Ziel

De Familie Ziel draagt alle informatie in zich die een familie door de generaties heen heeft gevormd. Iedereen die tot het familiesysteem behoort heeft daarbij recht op een eigen plek. De Familie Ziel is onzichtbaar en komt vaak pas aan het licht in een opstelling. Alles wat de ene generatie onverwerkt achterlaat, dient zich opnieuw aan in de volgende generatie.

 

Collectieve Ziel

De Collectieve Ziel draagt de informatie die hoort bij collectieven, zoals een stam, een land, een religieuze groeperingen etc. De Collectieve Ziel zorgt ervoor dat alle leden van de groep hun plaats hebben en daarin gelijkwaardig zijn ( de binding en orde). Het streeft ernaar het collectief bij elkaar te houden.

 

Universele Ziel

In deze laag bestaat eenheid. We zijn allen één en allen mens. Deze Ziel omvat alle andere zielen en verlangt het van ons ze beide te transformeren. Door dit transformatieproces overstijgen we de dualiteit en de schuld waarmee onze Persoonlijke Ziel,  Familie Ziel en Collectieve Ziel ons onvermijdelijk opzadelen.

De Universele Ziel zorgt ervoor dat wij ons vragen gaan stellen over ons leven en over de loyaliteiten naar onze familie en anderen toe. Het vraagt van ons dat we het zuiveren, dat we het bekende loslaten en zoeken naar wie we werkelijk zijn.

bottom of page