STAP-Budget

keep learning .jpg

Wat is het STAP-budget?

Het STAP-budget is een opleidingsbudget van de Rijksoverheid van maximaal € 1000,- die je kunt aanvragen voor het volgen van scholing en ontwikkeling. Het is een initiatief van het Ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap).

Voor wie is het STAP-budget?

De STAP-subsidie is voor werkenden (werknemers, ondernemers en zzp’ers) en werkzoekenden die zich willen ontwikkelen om zo goed inzetbaar te blijven op de markt. Het STAP-budget kan ook worden ingezet voor bijscholing of omscholing.

 

Wat zijn de STAP-voorwaarden?

• Je bent minimaal 18 jaar of nog niet met pensioen;
• Je werkt in loondienst, bent ondernemer of hebt geen werk;
• Je ontvangt op het moment van de aanvraag geen studiefinanciering, lerarenbeurs of tegemoetkoming schoolkosten voor meerderjarigen;
• Je scholing start binnen 3 maanden na afloop van het tijdvak waarin je de STAP-subsidie hebt aangevraagd;
• Je hebt dit jaar nog niet eerder de STAP-subsidie toegekend gekregen.

STAP-budget voor therapeuten & coaches?

 

Therapeuten & coaches kunnen deze STAP subsidie van maximaal € 1.000 per jaar aanvragen voor het volgen van een training, cursus of opleiding om zo goed mogelijk inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

 

Onze aanvraag om als opleider deel uit te maken van deze regeling loopt nog. We houden je hier op de hoogte over de ontwikkelingen.