top of page
Witte Zwanen

Intervisie 

We organiseren regelmatig intervisie bijeenkomsten 

 

Waarom intervisie?

De een coacht, de ander geeft onderwijs, weer een ander is manager en een vierde is therapeut. Een groot deel van het werk is routine en vanzelfsprekend. Bij het werk hoort echter ook: te rade gaan bij anderen, checken of je wel de goede werkwijze gekozen hebt, nieuwe ideeën en inspiratie opdoen. In contact met je vakgenoten doe je vaak nieuwe ideeën en zienswijzen op en ontdek je blinde vlekken. Zulke contacten vinden vaak

tussendoor even plaats. Bij intervisie gebeurt dit systematisch. Daardoor worden ervaringen omgezet in nieuwe inzichten waarmee iemands’ professionaliteit op een hoger niveau getild wordt.

Daarbij bevordert intervisie de gezamenlijkheid en dat is belangrijk voor veel therapeuten en coaches die niet altijd directe collega's in de 'buurt' hebben. Zo heeft het ook een motiverend effect.

Intervisie is voor coaches en therapeuten die met anderen samen willen leren, zich verder willen ontwikkelen, in hun werk problemen willen verhelderen en met elkaar naar mogelijkheden kijken om de situatie te optimaliseren en ons vakgebied verder te professionaliseren. 

Het meest wordt uit de intervisie gehaald wanneer mensen bereid zijn tot openheid en het kritisch onder de loep nemen van de eigen werkwijze.

Uiteraard kan bovenstaande pas goed tot zijn recht komen wanneer er sprake is van onderling respect. Respect voor andermans zienswijze, technieken of thema's. 

 

Samengevat is het karakter van onze intervisie bijeenkomsten gericht op:

 

-  Onderlinge advisering

-  T.a.v. NEI/NLP/Systemisch werken technieken

-  Leergroep van gelijken 

-  Een werksfeer binnen overeengekomen structuur

-  Ervaringsgerichte leerprocessen 

-  Samen tot inzichten komen

-  Elkaar motiveren en inspireren

 

We organiseren intervisie bijeenkomsten per leergebied. Je bent van harte welkom om bij de kruisbestuivingsmogelijkheden tussen de verschillende gebieden aanwezig te zijn. Graag aanmelden via de website of per mail: info@jolandavleugel.nl. De intervisie vindt plaats in Groesbeek van 19.30 uur tot 22.00 uur. Wees welkom!

Agenda:

NEI Intervisie bijeenkomsten:  

      ​​

  • datum volgt, 19.30 uur in Groesbeek

NLP Intervisie bijeenkomsten: 

​​​

  • datum volgt, 19.30 uur in Groesbeek

 

 

Systemisch werken Intervisie bijeenkomsten:

Bedoeld voor opstellers in opleiding en afgestudeerde opstellers die samen het opstellen met verschillende vormen willen oefenen en in de praktijk brengen. Er worden geen externe vraaginbrengers ingebracht.

Aanmelden verplicht.

​​​​​​

  • datum volgt, 19.30 uur in Groesbeek

opstelling - vraag inbrengen
bottom of page