top of page

Inschrijven

Basisdag Systemisch Werken - opstellen in 1-op-1 situaties - VOL -25 april 2024

00358
€185,00
Uitverkocht
1
Productgegevens
Familieopstellingen Creatief Opstellen
Systemisch werken in één op één situaties
geaccrediteerd door het Register Vaktherapie voor 13 punten.

Het werk van Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, kan als volgt omschreven worden: in een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt, zoals familie, relatie, groep of ziekte. Hij kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Dan plaatst hij de reprensentanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte, in relatie tot elkaar. Het magische is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de personen die zij representeren.
De begeleider/therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om dat op hem te laten inwerken, om zich van alle emotionele verstrikking bewust te maken en los te laten.
Tijdens een tafelopstelling wordt er gebruik gemaakt van voorwerpen of figuren, die dezelfde functie hebben. Ze brengen het innerlijke beeld van de cliënt naar buiten. Door de beeldwaarneming wordt benoembaar wat er is en komt dezelfde informatie naar voren als bij een opstelling met representanten.
De werking van familieopstellingen voltrekt zich op zielsniveau. Wij worden in een familie geboren en nemen het hele familiesysteem als een innerlijk beeld in ons op, ook wel het familiegeweten genoemd. Door de familieopstellingen is het mogelijk dat familiegeweten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Dat gaat veel dieper dan onze verstandelijke ideeën over de familie. Alles wat onbewust verdrongen of onderdrukt is, wordt in het beeld van de opstelling zichtbaar.
Met deze informatie worden oplossingen gezocht, zodat er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit nieuwe beeld vervangt het oude beeld en bepaalt dan ons leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte komen de daaruit voorvloeiende verankeringen voort. Kortom een boeiende workshop voor ieder die zijn kennis en ontwikkelingen wil verbreden op het gebied van systemisch werk.
Programma:
Familieopstellingen in één-op-één situaties.
• Inleiding in de Familieopstellingen van Bert Hellinger.
• Kennis en achtergronden van miasma’s en overerfelijke belastingen vanuit vorige generaties.
• Werken in één-op-één situaties
• Herkennen van problemen in ouder-kind relaties.
• Ervaren van de dynamiek van het energetische veld.
• Plaats in het gezin, nemen en ontvangen.
• Helen van familiekarma en familiepatronen.
• Opstellen van diverse thema’s zoals doelen, ziekten etc.
• Zelf leren opstellen in een therapeutische setting.
• Werken met vloerankers en tafelopstellingen
• Begeleiden van een opstelling en op de plaats van de ander kunnen staan.
• Begeleiden van een opstelling op tafel.
• Wat is de beste plek voor jou als therapeut.
• Systemisch werken in het vak therapeutische medium
Algemene Informatie
We leiden cursisten op om zelfstandig te werken in een praktijksituatie. De cursist is zelf in staat om de verschillende protocollen toe te passen en indien nodig aan te passen aan zijn eigen werksituaties. Tevens is de cursist in staat om zelf de diverse procedures te interpreteren en de verschillende principes te integreren op zijn eigen achtergronden en werkveld. Dit is alles ter bevordering van het heelwordingsproces van de cursist, de cliënt en het grotere geheel.
De cursist wordt aangemoedigd om zelf te ervaren wat ‘werkt’. Energie is een beweging en geen mens is hetzelfde, dus de cursist wordt uitgedaagd flexibel te zijn en met creatieve oplossingen te kunnen komen. Er wordt van de cursist een open mind een nieuwsgierige instelling en HBO-denkniveau gevraagd.
Therapeutische Vorming
Het uitoefenen van het beroep therapeut/coach eist een combinatie van kennis en therapeutische vaardigheden. Beide zijn nodig om processen van onze patiënten goed te kunnen begrijpen en begeleiden. Naast het leren van theorie en technische aspecten van het holistisch werken geven we ook aandacht aan de therapeutische vorming. Door middel van praktijkgerichte oefeningen bekijken we de aspecten van de relatie therapeut-cliënt. Zo kan je jouw vakkundigheid en bewustzijn uitbreiden en verdiepen.
Tijden en locatie
De kosten van de basisdag bedragen € 185,-
Dit is inclusief een uitgebreide manual en een heerlijke vegetarische lunch, koffie en thee.
De workshop start om 09.30 uur. Vanaf 9.00 uur ben je van harte welkom om alvast een kopje thee of koffie te drinken. We sluiten om 16.00 uur de workshop af. We geven al onze workshops en trainingen op onze opleidingslocatie is gelegen aan Kerkstraat 7, 6561 CC te Groesbeek.


Bewaar dit product voor later

Naam website

bottom of page