top of page
dreamstime_xxl_13197713_edited.jpg

Bijscholing Hooggevoeligheid & Dyslexie

Eigenlijk heb ik mezelf mijn hele leven aan anderen aangepast, omdat ik dacht dat dit zo hoorde. Ik voelde me altijd al anders en dacht dat de rest normaal was. Ik accepteerde dat. Altijd liep ik met een masker op. Dat deed toch iedereen? Ik zocht altijd vrienden op om mijn eenzaamheid niet te voelen als ik alleen was. ’s Avonds in bed  werd ik dan weer helemaal op mezelf teruggeworpen en voelde ik me erg alleen”     Frijk 15 jaar.

 

Herkenbaar? Steeds meer coaches en therapeuten komen kinderen, jongvolwassenen en volwassenen tegen in hun praktijk met kenmerken van hooggevoeligheid en aanverwante leerproblemen. Deze bijscholingsdag staat in het teken van dit actuele thema.

Wat is hooggevoeligheid? Wat zijn veel voorkomende klachten? Hoe herken je de klachten?  Wat kan je doen ter ondersteuning voor je hooggevoelige cliënt? Wat kan weer balans geven? Is er een verband met leerproblemen zoals dyslexie? 

Wat is dyslexie? Hoe herken je dit en kan je de client ondersteunen. 

 

Hooggevoeligheid

De term hooggevoeligheid is voor het eerst toegepast door Elaine Aron. Hooggevoeligheid is een eigenschap, een karaktertrek, een gave. Het kan positief voor je voelen of als het uit balans is, negatief voor je voelen. De uitdaging is om deze gave in je om te zetten in kracht in plaats van dat het je verzwakt. Want het is wel degelijk een kracht. Wie hooggevoelig is heeft alle potentie om deze gave in te zetten in zijn of haar leven.

 

Dyslexie

Afhankelijk van de deskundigheid, visie en meningen is het een stoornis ten aanzien van het overbrengen van informatie van verschillende hersencentra, de ledematen en zintuigen.

Verschillende hersencentra werken niet volledig samen. 

Wat daarvoor verantwoordelijk is weten de wetenschappers (nog) niet. 

Bij dyslectici lijkt het alsof de verschillende delen van de hersenen los van elkaar staan of langs elkaar heen werken. Als de persoon een taak moet uitvoeren die een beroep op verschillende hersengebieden doet zoals bij leren het geval is, lukt het niet en worden er fouten gemaakt. 

Met een uitgebreid NEI/NLP protocol leer je via het vijf-elementen model de disbalans op te sporen en door middel van interventies, oefeningen, natuurlijke middelen, de cliënt te ondersteunen door de blokkade op te heffen en hem weer in zijn kracht te brengen.

Programma:

Er wordt gewerkt met diverse protocollen en oefeningen. Tevens wordt ingegaan op verschillende vragen zoals:

Wat is hooggevoeligheid? Wat zijn veel voorkomende klachten? Hoe herken je de klachten?  Wat kan je doen ter ondersteuning voor je hooggevoelige cliënt? Wat kan weer balans geven? Is er een verband tussen HSP & leerproblemen zoals dyslexie? 

Wat is dyslexie? Hoe herken je dit en wat is er nodig ter ondersteuning van  je de cliënt.

Naast de theorie zal vooral het praktisch oefenen centraal staan.

Kortom wil je weten hoe je het beste om kunt gaan met hooggevoeligheid? Voor jezelf, kinderen om mensen in je omgeving? 

Of kom je in je praktijk veel kinderen of volwassenen tegen met dyslexie en dyscalculie? 

In deze bijscholing gaan we dieper in op deze materie en bieden we je handvatten om cliënten nog  beter te kunnen ondersteunen. Vanaf januari 2017 wordt deze bijscholing  verwerkt in het NEI Master Coach Programma.

 

Investering:  € 85,-

Je ontvangt alle bijbehorende protocollen en een uitgebreide manual.

Vegetarische lunch en deelname certificaat zijn inbegrepen.

Datum:  18 november 2016

Aanvang: 9.30 uur 

Locatie: Groesbeek, Kerkstraat 7

bottom of page