top of page

Familieopstellingen

Systemisch werken in één op één situaties

Het werk van Bert Hellinger, de grondlegger van de familieopstellingen, kan als volgt omschreven worden: in een familieopstelling stelt de cliënt een onderdeel van zijn leven op waarmee hij worstelt, zoals familie, relatie, groep of ziekte. Hij kiest een representant voor zichzelf en voor iedereen die bij het probleem betrokken is. Dan plaatst hij de reprensentanten volgens zijn innerlijk beeld en gevoel in de ruimte, in relatie tot elkaar. Het magische is dat de representanten op hun beurt en op hun plaats toegang hebben tot de gevoelens en waarnemingen van de personen die zij representeren.

De begeleider/therapeut werkt in afstemming met de representanten om een goede oplossing voor het probleem te vinden en de natuurlijke stroming van liefde op gang te brengen. Op het einde wordt de cliënt in de verbeterde opstelling gehaald om dat op hem te laten inwerken, om zich van alle emotionele verstrikking bewust te maken en los te laten.

De werking van familieopstellingen voltrekt zich op zielsniveau. Wij worden in een familie geboren en nemen het hele familiesysteem als een innerlijk beeld in ons op, ook wel het familiegeweten genoemd. Door de familieopstellingen is het mogelijk dat familiegeweten zichtbaar en ervaarbaar te maken. Dat gaat veel dieper dan onze verstandelijke ideeën over de familie. Alles wat onbewust verdrongen of onderdrukt is, wordt zichtbaar.

Met deze informatie zoeken we oplossingen gezocht, zodat er een meer harmonisch beeld ontstaat. Dit nieuwe beeld vervangt het oude beeld en bepaalt dan ons leven. Vanuit dezelfde onbewuste diepte komen de daaruit voorvloeiende verankeringen voort. Kortom een boeiende workshop voor ieder die zijn kennis en ontwikkelingen wil verbreden op het gebied van systemisch werk.

Investering:

Deelname aan de basisdag is gratis voor degene die een NEI of NLP opleiding bij ons instituut volgen.  

Aantal lesuren: 7 uren

Studiebelasting: 20 uur

Lesmateriaal: Lesmap 

De gebruikte lesmaterialen, zoals vloerankers en kaarten, zijn tijdens de training te bestellen. 

Data basisdag:

​​​​​​​

 • 29 augustus 2023

 • 09 november 2023

 

Programma: Familieopstellingen in één-op-één situaties.

 

 • Inleiding in de Familieopstellingen van Bert Hellinger.

 • Kennis en achtergronden van miasma’s en overerfelijke belastingen vanuit vorige generaties.

 • Werken in één-op-één situaties

 • Herkennen van problemen in ouder-kind relaties.

 • Ervaren van de dynamiek van het energetische veld.

 • Plaats in het gezin, nemen en ontvangen. 

 • Helen van familiekarma en familiepatronen.

 • Opstellen van diverse thema’s zoals doelen, ziekten etc.

 • Zelf leren opstellen in een therapeutische setting. 

 • Werken met vloerankers en tafelopstellingen 

 • Begeleiden van een opstelling en op de plaats van de ander kunnen staan.

 • Begeleiden van een opstelling op tafel.

 • Wat is de beste plek voor jou als therapeut. 

 • Systemisch werken in het vak therapeutische medium.

 

Algemene Informatie

We leiden cursisten op om zelfstandig te werken in een praktijksituatie. De cursist is zelf in staat om de verschillende opstellingen toe te passen en indien nodig aan te passen aan zijn eigen werksituaties. Tevens is de cursist in staat om zelf de diverse procedures te interpreteren en de verschillende principes te integreren op zijn eigen achtergronden en werkveld. Dit is alles ter bevordering van het heelwordingsproces van de cliënt en de kwaliteit van de beroepsuitoefening van de cursist. 

De cursist wordt aangemoedigd om zelf te ervaren wat ‘werkt’. Energie is een beweging en geen mens is hetzelfde, dus de cursist wordt uitgedaagd flexibel te zijn en met creatieve oplossingen te kunnen komen. Er wordt van de cursist een open mind een nieuwsgierige instelling en HBO werk- en denkniveau gevraagd. 

 

Therapeutische Vorming

Het uitoefenen van het beroep therapeut/coach eist een combinatie van kennis en therapeutische vaardigheden. Beide zijn nodig om processen van onze patiënten goed te kunnen begrijpen en begeleiden. Naast het leren van theorie en technische aspecten van het holistisch werken geven we ook aandacht aan de therapeutische vorming. Door middel van praktijkgerichte oefeningen bekijken we de aspecten van de relatie therapeut-cliënt. Zo kan je jouw vakkundigheid en bewustzijn uitbreiden en verdiepen.

 

Tijden en locatie
Deze workshop is bedoeld voor studenten van het opleidingsinstituut. Ze ontvangen een uitgebreide manual en een heerlijke vegetarische lunch, koffie en thee. Deelname is gratis voor onze NLP & NEI studenten. 

De workshop start om 09.30 uur. Om 9.00 uur ben je van harte welkom om alvast een kopje thee of koffie te drinken. We sluiten om 17.00 uur de workshop af. We geven al onze workshops en trainingen op onze opleidingslocatie te Groesbeek, gelegen aan Kerkstraat 7.

Inschrijven Basisdag Familieopstelling in 1-op-1 situaties

Verdieping: Wil je meer verdieping in het systemisch werken? 

Dan is misschien de jaaropleiding systemisch werken iets voor jou.

Kijk voor meer informatie bij de Opleiding Systemisch Werken.

De bijscholing is geaccrediteerd door de KTNO nr. K5664 & Vereniging voor Vaktherapeuten voor 6 punten. 

bottom of page